NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren is meer dan een psychologische denkwijze. Het is een manier van denken die ons leert te leren van het succes van anderen. Het is de kunst en de wetenschap van de persoonlijke excellentie, de praktische vaardigheid die de gewenste resultaten voortbrengt.
Voor onszelf en voor anderen!

NLP richt zich op de toekomst. Dit houdt in dat er een positief doel wordt geformuleerd. Om dit doel te kunnen verwezenlijken is een goede communicatie belangrijk, zowel verbaal als non-verbaal. In de eerste plaats is de communicatie, de verbinding met jezelf van groot belang. In de communicatie met anderen gaat het er vervolgens om hoe je duidelijk kunt maken wat je wilt zeggen. En hoe je de taal, verbaal en non-verbaal, van anderen kunt begrijpen.

[ Terug ]