OPDRACHTGEVERS

Naast de vele particuliere cliënten die zich op persoonlijke titel aanmelden,
een greep uit de zakelijke opdrachtgevers (opdrachten zijn over het algemeen gericht op het hoger personeel) :

- Provincie Groningen
- Gemeente Assen
- GGZ Drenthe
- Universitair Medisch Centrum Groningen UMCG
- Samenwerkingsverband Noord Nederland SNN
- Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland LTO
- Post NL
- Neopost
- Arbo Unie 
- Ecabo/ Samenwerkingsorg. Beroepsonderwijs Bedrijfsleven SBB
- Noordelijke Hogeschool Leeuwarden NHL Stenden
- Nordwin College

 
' Concreet en snel toepasbaar! Het werkt!'...